Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld

Umsögn í þingmáli 450 á 150. þingi


Þingmál lagt fram: 04.12.2019 Tegund þingmáls: Lagafrumvarp Fjöldi umsagna við þingmál: 10 Fjöldi umsagnarbeiðna við þingmál: 14 Ferill þingmálsins á althingi.is Sendandi: Clearstream Viðtakandi: Efna­hags- og við­skipta­nefnd Dagsetning: 14.01.2020 Gerð: Umsögn
clærslream ° ^ SPCHE BÖRSE The Icelandic Parliament Economics Affairs & Trade Committee Kirkjustraeti 101 Reykjavik January13, 2020 Subject: Opinion on the bill to amend various laws on taxation (withholding, assessment, etc.) / Parliamentary document no. 626 - Case no. 450. LuxCSD/Clearstream is welcoming the abortion of withholding tax on capital gains from Icelandic equities under the new tax bill proposal. However, LuxCSD/Clearstream would also welcome the abortion or the simplification of the capital gain reporting process. LuxCSD/Clearstream being a direct participant into the Icelandic CSD (i. Nasdaq verðbréfamiðstöð) and a tax agent for capital gains on equities does not have the capacity to report capital gains. The main difficulty of capital gains reporting is due to the fact that transactions at Beneficial Owner level cannot be monitored when there is a chain of intermediaries operating via omnibus account structures (most clients of LuxCSD/Clearstream are financial institutions also acting as intermediaries). Another difficulty is the monitoring of transactions as capital gains need to reconcile buy and sell date and price of securities with complex inventory methods that are extremely difficult to implement and may lead to wrong calculations. Given the above, LuxCSD/Clearstream would not be in a position to offer custody of Icelandic equities to its clients unless reporting requirement would be waived (or simplified). In order to provide transparency to the RSK, LuxCSD/Clearstream would be in a position to provide the following reporting information: - LuxCSD/Clearstream could provide information on transactions taking place in the books of Clearstream (transaction type, counterparties name, settlement date, trade date, trade price, Quantity, ISIN, cash amount). - In addition, LuxCSD/Clearstream could provide on an agreed timeframe disclosure of positions at beneficiary level (name, address, tax ID, position on a Clearstream Banking S.A. 42 Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg M ailing address L-2967 Luxembourg Phone +352 / 2 43-3 62 51 Fax +352 / 2 43-63 62 51 Internet www.clearstream .com E -m ail Godefroid.Lamboray@ clearstream.co m Clearstream Banking société anonyme is organised w ith lim ited liab ility in the Grand Duchy of Luxembourg RC Luxem bourg B 9248 VATReg No. LU10294056 Registered address 42 Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg http://www.clearstream.com mailto:Godefroid.Lamboray@clearstream.co page2 of 4 specified date in a given security) Yours sincerely, Godefroid Lamboray Executive Director Head of Network Management page 3 of 4 Icelandic translation of the aforementioned. In the case of difference between the Icelandic translation and the English text, the English text shall prevail / Íslensk þýðing á framangreindu. Ef um ósamræmi er að ræða á milli íslenskrarþýðingar og enska textans, þá skal enski textinn ganga framar: LuxCSD / Clearstream fagnar afnámi staðgreiðslu á söluhagnaði af íslenskum hlutabréfum samkvæmt nýrri tillögu um breytingu á skattalögum. Hins vegar myndi LuxCSD / Clearstream gjarnan vilja sjá afnám á eða einföldun á upplýsingaskyldu til skattyfirvalda um söluhagnað. LuxCSD / Clearstream sem beinn þátttakandi hjá íslensku verðbréfamiðstöðinni (þ.e.a.s. Nasdaq verðbréfamiðstöð) og staðgreiðsluskyldur aðili fy rir söluhagnað hlutabréfa hefur ekki burði til að tilkynna um söluhagnað hlutabréfa. Helstu erfiðleikar við upplýsinga- og skýrslugjöf um söluhagnað stafa af því að ekki er hægt að hafa eftirlit með viðskiptum hjá raunverulegum eigendum þegar það er keðja af milligönguaðilum sem starfa með vörslureikninga (e. omnibus) (flestir viðskiptavinir LuxCSD / Clearstream eru fjármálastofnanir sem starfa einnig sem milliliðir). Annar vandi er að fylgjast með viðskiptum þar sem gera þarf grein fyrir söluhagnaði með upplýsingum um dagsetningu og verð verðbréfa við kaup og sölu með flóknum útreikningum sem eru afar erfið ir í framkvæmd og geta leitt til rangra útreikninga. Með hliðsjón af framangreindu væri LuxCSD / Clearstream ekki í aðstöðu til að bjóða viðskiptavinum sínum að fjárfesta í íslenskum hlutabréfum nema fallið verði frá kröfu um upplýsinga- og skýrslugerð (eða sú krafa sé einfölduð). Til þess að veita RSK gagnsæi væri LuxCSD / Clearstream í aðstöðu til að veita eftirfarandi skýrsluupplýsingar: - LuxCSD / Clearstream gæti veitt upplýsingar um viðskipti sem fara fram í bókum Clearstream (viðskiptategund, nafn mótaðila, uppgjörsdagur, viðskiptadagur, viðskiptaverð, Magn, ISIN, upphæð reiðufjár). - Að auki gæti LuxCSD / Clearstream veitt upplýsingar um stöður innan ákveðins tímaramma niður á raunverulega eigendur (nafn, heimilisfang, skattaauðkenni, staða á tilteknum degi í tilteknum verðbréfum) Virðingarfyllst. Godefroid Lamboray Executive Director Head of Network Management page 4 of 4