Tekjuskattur

Umsögn í þingmáli 84 á 149. þingi


Þingmál lagt fram: 17.09.2018 Tegund þingmáls: Lagafrumvarp Fjöldi umsagna við þingmál: 3 Fjöldi umsagnarbeiðna við þingmál: 16 Ferill þingmálsins á althingi.is Sendandi: Öryrkja­bandalag Íslands Viðtakandi: Efna­hags- og við­skipta­nefnd Dagsetning: 11.04.2019 Gerð: Umsögn
Microsoft Word - 2019-3-27 Umsögn öbÃŁ um afnám rúmmálsreglu ofl Nefndasvið Alþingis Efnahags- og viðskiptanefnd Austurstræti 8-10 150 Reykjavík Reykjavík, 27. mars 2019 Umsögn ÖBÍ um „frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði)“, á þingskjali 84 - 84. mál. Öryrkjabandalag Íslands áttar sig ekki almennilega á tilgangi þessa frumvarps nema að ætlunin sé sú að lækka skattbyrði tekjuhárra og þeirra sem eiga miklar eignir. Virðist tilgangur frumvarpsins þannig vera þvert á vilja meginþorra landsmanna og yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar um lækkun skatta á þá tekjulægstu. Eins og segir í frumvarpinu má gera ráð fyrir að rúmmálsreglunni hafi verið komið á til að jafna stöðu eignalítilla og þeirra sem eiga meira. ÖBÍ telur að ekkert hafi breyst í samfélaginu sem kalli á það að sú stöðujöfnun eigi síður við í dag en áður. Hefur þvert á móti misskipting eigna aukist umtalsvert í samfélaginu á síðustu árum og því nær lagi að hækka fjármagnstekjuskatt heldur en að undanskilja hagnað af sölu stærri eigna og frístundahúsa fjármagnstekjuskatti. Þegar kemur að eldri borgurum sem selja húseign sína til að lifa á söluandvirðinu er Ijóst að rúmmálsreglan hefur engin áhrif þar á nema fasteignin sé þeim mun stærri. Verður ekki séð að sú skattheimta sem felst í skattlagningu söluhagnaðar í slíku dæmi hefði slík áhrif á eignastöðu þess aldraða að hann yrði öreigi á eftir. Hvað varðar frístundahús telur ÖBÍ lítinn mun á tilgangi frumvarpsins, þ.e. hann er fyrst og fremst til að lækka skattbyrði þeirra eignameiri. Sé flutningsmönnum frumvarpsins alvara þegar kemur að áhyggjum þeirra af lífeyrisþegum þá væri réttara að horfa til skerðingarreglna elli- og örorkulífeyris. Með því að undanskilja hagnað af sölu fasteigna frá tekjum sem skerða lífeyri mætti koma betur til móts við þann hóp sem er raunverulega að selja fasteign til að lifa af söluverðmætinu. Getur það bæði átt við um þá sem verða öryrkjar og eiga sumarbústað fyrir sem og eldriborgara sem eru að minnka við sig í fasteign. Ekkert um okkur án okkar Þuríður Harpa Sigurðardóttir Formaður ÖBÍ