Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og tekjuskattur

Umsögn í þingmáli 583 á 149. þingi


Þingmál lagt fram: 26.02.2019 Tegund þingmáls: Lagafrumvarp Fjöldi umsagna við þingmál: 1 Fjöldi umsagnarbeiðna við þingmál: 0 Ferill þingmálsins á althingi.is Sendandi: Hagsmuna­samtök heimilanna Viðtakandi: Dagsetning: 07.06.2019 Gerð: Umsögn
Umsögn um 583. mál á 149. löggjafarþingi Nefndasvið Alþingis Austurstræti 8-10 150 Reykjavík H agsm unasam tök Heimilanna 6. júní 2019 Efni: Umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 583. mál á 149. löggjafarþingi Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (séreignarsparnaður) Með frumvarpi þessu er lagt til að heimild til skattfrjálsrar nýtingar séreignarsparnaðar til öflunar á íbúðarhúsnæði til eigin nota eða hraðari niðurgreiðslu húsnæðislána, verði framlengd um 3 ár eða til 30. júní 2022. Auk þessa frumvarps liggur fyrir sambærilegt frumvarp fjármála- og efnahagsráðherra þar sem er lagt að úrræðin verði framlengd um 2 ár (þskj. 1464 - 891. mál 149. löggj.). Hagsmunasamtök heimilanna eru hlynnt því að umrædd úrræði verði framlengd og leggja því til að frumvarp þetta verði samþykkt. Enn fremur leggja samtökin til að um leið verði sá tími nýttur til þess að taka fyrirkomulag og útfærslu þeirra úrræða til nánari skoðunar. Þar á meðal verði kannaðir möguleikar á að rýmka heimildir einstaklinga til að ákveða sjálfir að hve miklu leyti lífeyrissparnaður þeirra verði fjárfestur í eigin íbúðarhúsnæði, að sá hluti húsnæðis sem þannig er fjármagnaður verði ekki aðfararhæfur frekar en samsvarandi lífeyriseign yrði, ásamt því að ráðist verði í stefnumótun með því markmiði að slík úrræði verði ekki tímabundin heldur varanleg. - o - Virðingarfyllst, f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna, Guðmundur Ásgeirsson, erindreki@heimilin.is Hagsmunasamtök heimilanna • Ármúla 5 • 108 Reykjavík • kt. 520209-2120 • heimilin@heimilin.is • www.heimilin.is http://www.althingi.is/ http://www.heimilin.is/ https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=149&mnr=583 https://www.althingi.is/altext/149/s/1464.html http://www.heimilin.is/ mailto:erindreki@heimilin.is mailto:heimilin@heimilin.is http://www.heimilin.is